Príklady úverov

počet mesiacov 60
forma splácania plynulé splácanie *1
úroková sadzba ročná 27,00%
suma úveru výška splátka Celkovo zaplatené splátky za obdobie Výška zaplatených úrokov
5 000 152,68 € 9 160,60 € 4 160,60 €
6 000 183,21 € 10 992,72 € 4 992,72 €
7 000 213,75 € 12 824,84 € 5 824,84 €
8 000 244,28 € 14 656,96 € 6 656,96 €
9 000 274,82 € 16 489,08 € 7 489,08 €
10 000 305,35 € 18 321,20 € 8 321,20 €
12 000 366,42 € 21 985,44 € 9 985,44 €
15 000 458,03 € 27 481,79 € 12 481,79 €
20 000 610,71 € 36 642,39 € 16 642,39 €
25 000 763,38 € 45 802,99 € 20 802,99 €
30 000 916,06 € 54 963,59 € 24 963,59 €

RPMN pre uvedený úver je 31,94%

*1 - plynulé splácanie - klient platí po celu dobu rovnakú výšku splátky, v ktorej je zahrnutá splátka úroku a istiny

Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru 1.7.2014 a splátke vždy k 1. dňu v mesiaci počínajúc 1.8.2014.

Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť.

Ponuka nie je verejný prísľub a platí do 31.12.2015 pri splnení podmienok Anvest, s.r.o., Martinská Dolina 3393/70, 949 01 Nitra, IČO: 47 224 428, ktorý je poskytovateľ finančných služieb.

FIRMA SI VYHRADZUJE PRÁVO ROZHODNÚŤ O SCHVÁLENÍ, PRÍPADNE NESCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O ÚVER A NIE JE POVINNÁ UDAŤ DÔVOD ZAMIETNUTIA POSKYTNUTIA ÚVERU.

flexibilitapôžičky s ručením nehnuteľnosťou už do 24 hodín.

spolahlivosťgarantované podmienky počas celého trvania zmluvy.

výhodné podmienkyročná percentuálna miera nákladov (RPMN) už od 30%.